Autopůjčovna

  1. AUTOPŮJČOVNA
  2. VOZOVÝ PARK
  3. PODMÍNKY
  4. CENÍK
  5. KONTAKT1. AUTOPŮJČOVNA

Naše autopůjčovna nabízí vozy značek CITROËN. Vozidla jsou ve 100 % kondici. Pravidelně  vozový park obměňujeme aby auta byla mladá a měla najeto málo kilometrů. Na čistotě vozidel si zakládáme. Všechna vozidla jsou havarijně pojištěná v CZ i v zahraničí se spoluúčastí 10%, min. 10.000,-Kč2. VOZOVÝ PARK

270.jpg

1. Citroën C3 1,2 Pure Tech

Do provozu 2023, 61 kW, tempomat, LED světla, Alu kola, automatická klimatizace, Bluetooth,  Digitální příjem rádia (DAB), USB, Originální autorádio, ABS, ESP, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče

271.jpg

2. Citroën C3 1,2 Pure Tech

Do provozu 2023, 61 kW, tempomat, LED světla, Alu kola, automatická klimatizace,  Bluetooth,  Digitální příjem rádia (DAB), USB, Originální autorádio, ABS, ESP, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče

272.jpg

3. Citroën C3 1 Pure Tech

Do provozu 2023, 61 kW, tempomat, LED světla, Alu kola, automatická klimatizace, Bluetooth,  Digitální příjem rádia (DAB), USB, Originální autorádio, ABS, ESP, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče

273.jpg

4. Citroën C3 1,2, YOU Pure Tech

Do provozu 2023, 61 kW, tempomat, LED světla, manuální klimatizace, Bluetooth,  Digitální příjem rádia (DAB), USB, Originální autorádio, ABS, ESP, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče

274.jpg

5. Citroën C3 1,2, YOU Pure Tech

Do provozu 2023, 61 kW, tempomat, LED světla, manuální klimatizace, Bluetooth,  Digitální příjem rádia (DAB), USB, Originální autorádio, ABS, ESP, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče

275.jpg

6. Citroën C3 1,2, Pure Tech

Do provozu 2020, 61 kW, tempomat, LED světla, automatická klimatizace, Bluetooth,  Digitální příjem rádia (DAB), USB, Originální autorádio, ABS, ESP, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče

276.jpg

7. Citroën C3 1,2, Pure Tech

Do provozu 2018, 61 kW, tempomat,, manualni klimatizace, Bluetooth,  , USB, Originální autorádio, ABS, ESP, Sledování jízdního pruhu

277.png

8. Citroën C3 1,2, Pure Tech

Do provozu 2017, 61 kW, tempomat,, digitální klimatizace, Bluetooth,  , USB, Originální autorádio, ABS, ESP, Sledování jízdního pruhu

278.jpg

9. Citroën C-Ellysée 1,6 BlueHDi

Do provozu 2017, 73 kW, tempomat,, manuální klimatizace, Bluetooth,  , USB, Originální autorádio, ABS, ESP, Sledování jízdního pruhu, Alu kola

279.jpg

10. Citroën Berlingo 1,6 BlueHDi

Do provozu 2016, 73 kW, tempomat,, manuální klimatizace, Bluetooth,  , USB, Originální autorádio, ABS, ESP, Sledování jízdního pruhu, Alu kola3. PODMÍNKY

Pronájem vozu

U nás si můžete vůz nejen půjčit na pár dnů, ale také pronajmout a to až na celý rok. Zde se pak účtuje dle měsíčního nájemného, které musí být hrazeno vždy předem.

Podmínky oprávněnosti

1. Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.

2. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

3. Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě než je uvedena ve smlouvě

Doklady potřebné pro uzavření smlouvy

1. Právnická osoba:

Občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B, Výpis z OR, osvědčení o registraci DIČ, objednávka na hlavičkovém papíře s podpisem statutárního zástupce, plná moc od statutárního zástupce (není-li přítomen při převzetí), občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče.

2. Fyzická osoba:

Občanský průkaz nebo pas, řidičský průkaz sk. B

3. Živnostník:

Občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B, Živnostenský list, objednávka na hlavičkovém papíře

Potřebné doklady je třeba předložit během předávání vozidla dále nájemce souhlasí s vyhotovením kopií jeho osobních dokladů.

Platba

1. Před začátkem pronájmu je třeba složit zálohu ve výši 10.000 Kč, jako garance za případné škody způsobené kterýmkoliv z řidičů či za nedotankování pohonných hmot do plné nádrže, s jakým stavem bylo auto předáno.

2. Platba probíhá vždy v hotovosti nebo kartou při předání vozidla, kde klient obdrží fakturu.                                                                                                                                                                        3. V případě dlouhodobého pronájmu jsou faktury zasílány elektronicky či doporučenou poštou a to vždy po úhradě nájemného

Pronájem

1. V případě dřívějšího vrácení automobilu se účtuje původní cena.

2. Cesta do zahraničí: umožňuje výjezd s vypůjčeným vozidlem za hranice České Republiky.

3. Vozidlo nesmí řídit jiný (další) řidič, než nájemce a to ani v jejich příbuzenském vztahu, sourozenec, rodič, dítě, partner(ka) atd. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu, bude doměřen sankční poplatek 10.000,- Kč. Navíc veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese nájemce.

4. Ve vozidle pronajímatele je zakázáno kouření a užívání jiných omamných látek a to včetně požívání alkoholu.

Převzetí vozidla

Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím, jsou-li údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správně a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na náš personál. Místo převzetí se vždy rozumí provozovna pronajímatele a sice na adrese: Plavecká 9/810, 400 07  Ústí nad Labem

Vrácení vozidla

1. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 2 hodiny bude účtován další jeden(1) den výpůjčky.

2. Vozidlo musí být vráceno v čistém stavu jak exteriér tak interiér. Pokud se tak nestane, bude účtován poplatek za umytí exteriéru vozu ve výši 300,- Kč a za umytí interiéru vozu 800,- Kč.

4. Vozidlo je nájemce povinen vrátit s plnou nádrží pohonných hmot, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtována náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.

Pojištění a další služby

1. Odtah vozidla v případě nehody je zajištěn asistenční službou dle podmínek pojišťovny. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je odtah vozidla zahrnut v ceně pronájmu.

2. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR. Dále je povinen vyplnit formulář Záznam o dopravní nehodě, který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.

3. V případě nedodržení všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období.

4. Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit spoluúčast 10% nákladů na likvidaci škody min. však 10.000,- Kč a zaplatit odtah na pronajímatelem určené místo (pokud tento odtah není proveden asistenční službou). Nájemce vozidla je odpovědný za škody na půjčeném vozidle způsobené jím, ale i osobami třetími v případě nezjištění viníka.

5. Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.

6. Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce. Popř. zaplatí škodu v hotovosti.

7. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

Pokuty a případné sankce

1. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.

2. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 2 hodiny bude účtován další 1 den výpůjčky + administrativní poplatek 500,- Kč.

3. Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 5 000,- Kč.

4. Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu, v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje: Propálení či trvalé znečištění sedadel 10.000,- Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění 2.500,- Kč, znečištění karoserie 300,-Kč. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva + administrativní poplatek 500,- Kč.

5. V případě chybějící části vozidla ji nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu, servisní práce + administrativní poplatek 500,- Kč v případě, že nemá sepsaný protokol o odcizení na

Policii ČR.4. Ceník

Doba nájmu a limit km Doba nájmu a limit km Doba nájmu a limit km Cena nad limit 100 km
Osobní vozy 1-10 dní
100 km/den
11-29 dní
100 km/den
30-více dní
100 km/den
Km
 nad limit
Citroën C3 2020-23 800,- 675,- 575,- 2,-
Citroën C3 2017-22 700,- 575,- 500,- 2,-
Citroën C-Elysée 700,- 575,- 500,- 2,-
Citroën Berlingo osobní 750,- 625,- 525,- 2,-

Druhý řidič 50,-Kč/den

Ceny jsou v Kč bez DPH5. Kontakt

Provozovna
AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a. s.
Plavecká 9/810
400 07  Ústí nad Labem
IČ: 26444569
DIČ: CZ26444569

Telefon:  +420 778 740 049

Email: autopujcovna@spindler.cz

Provozní doba: Po-Pá    -    7.00-17.00